Chung tay chống corona

Dạy và học trên các ứng dụng trực tuyến

Thực hiện hướng dẫn công tác chuyên môn, trong thời gian học sinh tiếp tuc nghỉ dịch COVID 19, trường Tiểu học xã Đại An tổ chức dạy và học với nhiều hình thức đa dạng, tăng cường dạy và học…