Tập luyện Lập trình và Điều khiển Robot

Tháng Tư 19, 2019 4:20 chiều

Thực hiện Kế hoạch Giáo dục của nhà trường, các đồng chí giáo viên và học sinh nhà trường tích cực học tập và thực hành điều khiển Robot. Qua thời gian ngắn tập luyện, các bạn trong đội STEM ROBOT đã thể hiện sự hăng say, nhiệt tình và khéo léo trong việc lập trình và điều khiển robot. Trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để các em học sinh có điều kiện tiếp cận với STEM ROBOT nhiều hơn nữa.

https://youtu.be/Mivi0aicEiE

Nguồn PV