Liên hệ

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ ĐẠI AN

Địa chỉ: Xã Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Bà: Mai Thị Ngọc Quỳnh – Hiệu trưởng
Email: thdaian2@gmail.com