Dạy và học trên các ứng dụng trực tuyến

Tháng Tư 7, 2020 10:51 sáng

Thực hiện hướng dẫn công tác chuyên môn, trong thời gian học sinh tiếp tuc nghỉ dịch COVID 19, trường Tiểu học xã Đại An tổ chức dạy và học với nhiều hình thức đa dạng, tăng cường dạy và học trên các ứng dụng trực tuyến.

Họp Hội đồng nhà trường

https://youtu.be/-wBxQyw-hFs

Tiết dạy minh họa

https://youtu.be/UCnn23f8aGc

Hướng dẫn kỹ thuật

https://youtu.be/6I96oqu4tMM