Trường Tiểu học xã Đại An vệ sinh trường lớp, phun thuốc diệt khuẩn phòng, chống dịch Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

Tháng Ba 30, 2020 11:25 chiều

 

e41dc0b965659d3bc474 2d3e38849d5865063c49 

8a5d0544b89840c61989 f43dfba85974a12af865 99c35b51f98d01d3589c 5dde3e7e9ca264fc3db3 d9ed5446f69a0ec4578b d20570bcd2602a3e7371 f28c7d3fdfe327bd7ef2 4492e95c4b80b3deea91 8e2f08b8a864503a0975 e2cb3059908568db3194 4fba4d16edca15944cdb 30f696593685cedb9794 ff30fe995e45a61bff54 a5ed354895946dca3485 637332d0920c6a52331d ce5815e8b5344d6a1425 72abc16561b999e7c0a8 881c0fd7af0b57550e1a f61829de8902715c2813 a91fc5df65039d5dc412 bce0073ba3e75bb902f6 945c246a80b678e821a7 1f6b0d5aa98651d80897 41dcf9ef5d33a56dfc22 02670854ac8854d60d99 b4ded092744e8c10d55f 5c9e52d3f60f0e51571e 5e00e14f4593bdcde482 10101858bc8444da1d95 7a8e1ac7be1b46451f0a 94e933a3977f6f21366e dc43e50841d4b98ae0c5 e3bf7e06dbda23847acb e41dc0b965659d3bc474 e92aed894855b00be944 2d3e38849d5865063c49 fdfa3c3099ec61b238fd d18ab346169aeec4b78b 05447f85da5922077b48 d5829b5c3e80c6de9f91 4160d3b576698e37d778 3624b1ca1416ec48b507 b7fdab160ecaf694afdb 9d20f0c1551dad43f40c 8e54b4aa1176e928b067